Cертифікація, оцінка відповідності

Cертифікація, оцінка відповідності

Перелік внутрішніх нормативних та організаційно-методичних документів органу сертифiкацiї

Позначення

Назва документа

 

Політика керівництва органу сертифікації продукції та послуг ДП НДІ "Система" у сфері якості

ЦЯ

Цілі у сфері якості

НЯ-2020

Настанова з якостi

ПЛ4.1-01-2020

Положення про орган сертифiкацiї продукції та послуг ДП НДІ «Система»

ПЛ4.2-01-2020

Положення про Раду органу сертифікації

П 4.1-02-2019

Розрахунок вартості робіт з сертифікації (оцінки відповідності)

П4.5-01-2020

Процедура. “Забезпечення конфіденційності”

П4.6-04-2018

Процедура. "Виявлення та реєстрація невідповідностей і потреби у коригувальних діях з боку організації у випадках невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів" (переглянути)

П6.2-01-2020

Процедура. "Наймання та підготовка персоналу"

П6.2-02-2018

Процедура. "Оцінювання, реєстрування та відстеження компетентності субпідрядників"

П7.4-01-2019

Процедура. "Відбір зразків продукції для проведення випробувань"

П7.4-02-2020

Процедура. "Відбір зразків та ідентифікація колісних транспортних засобів, їх складових та приладдя для проведення випробувань"

П 7.4-03-2019

Процедура. " Проведення експертизи з метою індивідуального затвердження завершених колісних транспортних засобів категорій M1 та N1, які виготовляються великими серіями в/або для країн, які не є державами-членами ЄС"

П7.4-06-2019

Процедура. "Функціонування процесу індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання"

П 7.4-07-2020

Процедура. "Відбір зразків та ідентифікація засобів вимірювальної техніки для проведення випробувань"

   

П7.7-01-2020

Процедура. "Ведення реєстру"

П7.12-01-2020

Процедура. "Управління протоколами"

П7.12-02-2020

Процедура. "Зберігання протоколів"

П7.13-01-2018

Процедура. "Розгляд скарг та апеляцій" (переглянути)

П8.2-01-2019

Процедура. "Управління документацією"

П8.4-01-2018

Процедура. "Проведення робіт з аналізування з боку керівництва"

П8.8-01-2019

Процедура. "Проведення внутрішніх аудитів"

П8.9-01-2020

Процедура. "Усунення невідповідностей і забезпечення результативності коригувальних і запобіжних дій"

ПР7.4-01-2019

Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок

ПР7.4-02-2017

Порядок проведення робіт з оцінки відповідності (сертифікації) колісних транспортних засобів, їх складових та приладдя

ПР7.4-03-2019

Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності послуг вимогам Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

ПР7.4-04-2018

Порядок проведення робіт з сертифікації іграшок

   

ПР7.4-06-2020

Порядок проведення робіт з індивідуального затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

ПР7.4-07-2019

Порядок сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів та їх складових

ПР7.4-08-2020

Порядок проведення робіт з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам нормативних документів

ПР7.4-09-2020

Порядок проведення робіт з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічних регламентів

ПЕ4.2-01

Склад Ради органу сертифікації продукції та послуг ДП НДІ "Система"

ПЕ4.5-01

Перелік працівників, ознайомлених з необхідністю дотримання конфіденційності інформації

ПЕ4.6-01

Перелік прав та обов'язків клієнтів органу сертифікації (переглянути)

ПЕ5.1-01

Перелік фахівців ДП НДІ «Система», які можуть залучатися до виконання робіт з оцінки відповідності ЗВТ та сертифікації

ПЕ6.2-01

Перелік аудиторів органу сертифікації продукції та послуг ДП НДI "Система"

ПЕ6.2-02

Персонал органу сертифікації продукції та послуг ДП НДІ "Система”

ПЕ 6.2-03

Перелік субпідрядників органу сертифікації продукції та послуг ДП НДI "Система"

 

Законодавство

  • Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
  • Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»;
  • Закон України «Про стандартизацію»;
  • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
  • Закон України «Про захист прав споживачів»;
  • Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
  • Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
  • Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України № 436 від 21.05.12р. «Про затвердження Переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України»;
  • ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг».