План роботи ПК 93/1 на 2017 рік

Назва роботи

Виконавець
(Веде секретаріат ДП НДІ «Система»)

Результат роботи

Початок роботи

Термін виконання роботи

Примітка

1 Розроблення проектів національних стандартів, гармонізованих з міжнародними:

1.1 ДСТУ «Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015» (ISO/TS 9002:2016, IDT)

ДП НДІ «Система»

Проект стандарту

2 кв.2017 р

4 кв.2017р

За наявності фінансування

2 Розгляд проектів міжнародних стандартів, розроблених ISO/TC 176:

2.1 ISO 9004 Organizational quality – Guidance to achieve sustained success (Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху)

ДП НДІ «Система»

Бюлетень голосування

Після отримання документа від ISO/TC 176

Термін буде встановлено додатково

Колективні та індив. члени ПК 93/1 дають відгуки на проект стандарту

2.2 ISO 10005 Quality management systems – Guidelines for quality plans (Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості)

ДП НДІ «Система»

Бюлетень голосування

Після отримання документа від ISO/TC 176

Термін буде встановлено додатково

Колективні та індив. члени ПК 93/1 дають відгуки на проект стандарту

2.2 ISO 10006 Quality management systems — Guidelines for quality management in projects (Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах)

ДП НДІ «Система»

Бюлетень голосування

Після отримання документа від ISO/TC 176

Термін буде встановлено додатково

Колективні та індив. члени ПК 93/1 дають відгуки на проект стандарту

2.2 ISO 10007 Quality management systems – Guidelines for configuration management (Системи управління якістю. Настанови щодо управління конфігурацією)

ДП НДІ «Система»

Бюлетень голосування

Після отримання документа від ISO/TC 176

Термін буде встановлено додатково

Колективні та індив. члени ПК 93/1 дають відгуки на проект стандарту

2.3 Інші проекти міжнародних стандартів, розроблених ISO/TC 176

ДП НДІ «Система»

Бюлетень голосування

Після отримання документа від ISO/TC 176

Термін буде встановлено додатково

Колективні та індив. члени ПК 93/1 дають відгуки на проект стандарту

3 Розгляд інших документів ISO/TC 176

3.1 Проекти документів ISO/TC 176

ДП НДІ «Система»

Пропозиції та зауваження

Після отримання документів від ISO/TC 176

Термін буде встановлено додатково

 

Голова ПК 93/1                                                        В.В.Паракуда

Відповідальний секретар ПК93/1                              І.І.Єршова