Публікації 2016

Статті

 1. D.Dobrowolska, A.Kosterov / Report on key comparison COOMET.AUV.A-K5: Pressure calibration of laboratory standard microphones in the frequency range 2 Hz to 10 kHz / Metrologia, Volume 53, Technical Supplement, 2016. рр. 22.  
 2. Кричевець О. / Застосування елементів теорії кінцевих автоматів для досліджень динамічних властивостей обчислювальних компонентів вимірювальних систем / Вимірювальна техніка та метрологія, № 77, 2016 р., с. 121-126.
 3. Б.М. Лисий, О.С. Сулима, Т.І. Лисенко / Підвищення точності вимірювання та особливості метрологічного забезпечення автоматизованих систем обліку паливно-енергетичних ресурсів / Український метрологічний журнал, 2016, № 4, с. 32-34.
 4. О. Кричевець / Проблеми метрологічного забезпечення вимірювань показників якості електричної енергії / Метрологія та прилади. Харків. 2016. Вип. 2, с. 10-13.                                                
 5. Б. Лисий, О. Сулима, Т. Лисенко / Підвищення точності вимірювання та особливості метрологічного забезпечення автоматизованих систем обліку паливно-енергетичних ресурсів / Метрологія та прилади. Харків. 2016. Вип. 5, с. 59-62.
 6. О. Кричевець / Динамічні властивості обчислювальних компонентів вимірювальних систем у представленні кінцевих автоматів / Метрологія та прилади. Харків. 2016. Вип. 6, с. 54-58.                                                                           

Тези доповідей

 1. І. Волощук, В.В. Паракуда, Н.Є. Гоц / Дослідження особливостей використання законів випромінення в термометрії за випроміненням для різних спектральних та температурних діапазонів / Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2016», 1-5 лютого 2016 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2016. – с. 51-52.
 2. В.П. Чалый, О.В. Чала / О смене парадигмы метрологи / Неопределенность измерений: научные, законодательные, методические и прикладные аспекты (UM-2016): XIIІ международный научно-технический семинар. Минск. 2016. с. 131-135.
 3. Ткаченко В.П., Огірко І.В., Пілат О.Ю., Огірко О.І. / Метод оцінювання якості сайтів // Полиграфические, мультимедийные и web-технологии. Т1. Тез. докл. 1-й Международ. науч.-техн. конф. (16-20 мая 2016) / редкол.:В.Ф. Ткаченко, И.Б. Чеботарева и др. – Харьков: ХНУРЭ, 2016. с. 96-97. ІSBN 978-966-659-216-6
 4. О.М. Кричевець / Динамічні властивості обчислювальних компонентів вимірювальних систем у представленні кінцевих автоматів / Х Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2016), 5-7 жовтня 2016 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2016. с. 13.                                                                              
 5. Дувіряк Д.В., Ільницька Т.М., Паракуда В.В. / Стан метрологічного забезпечення вимірювання ультразвукового тиску у водному середовищі та методи відтворення одиниці ультразвукового тиску / Х Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2016), 5-7 жовтня 2016 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2016. с. 24.  
 6. Лисий Б.М., Сулима О.С., Лисенко Т.І. / Підвищення точності вимірювань та особливості метрологічного забезпечення автоматизованих систем обліку паливно-енергетичних ресурсів / Х Міжнародна науково-технічна конференція “Метрологія та вимірювальна техніка” (МЕТРОЛОГІЯ-2016), 5-7 жовтня 2016 року: тези доповідей. – Харків: ННЦ “Інститут метрології”. 2016. с. 105.
 7. Б.М. Лисий, О.С. Сулима, Т.І. Лисенко / Підвищення точності вимірювання та особливості метрологічного забезпечення автоматизованих систем обліку паливно-енергетичних ресурсів / Всеукраїнська науково-практична конференція «Промислова автоматизація в Україні. Просвіта та підготовка кадрів», 24-25 листопада 2016 року: тези доповідей / Відп. за вип. Микийчук М.М. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – с. 24-26. ISBN 978-617-397-132-3
 8. О.М. Кричевець, В.В. Паракуда / Актуальні завдання метрологічного забезпечення АСК ТП / Всеукраїнська науково-практична конференція «Промислова автоматизація в Україні. Просвіта та підготовка кадрів», 24-25 листопада 2016 року: тези доповідей / Відп. за вип. Микийчук М.М. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – с. 33-34. ISBN 978-617-397-132-3