Розробки ПК 93/2

Національні стандарти України, згармонізовані з міжнародними стандартами ISO серії 14000

 • ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування
 • ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування
 • ДСТУ ISO 14004:2006 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення
 • ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
 • ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик
 • ДСТУ ISO 14006:2013 Системи екологічного управління. Настанови щодо запроваджування екологічного проектування
 • ДСТУ ISO 14015:2005 Екологічне управління. Екологічне оцінювання ділянок та організацій
 • ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи
 • ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II)
 • ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи
 • ДСТУ ISO 14025:2008 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу III. Принципи та процедури
 • ДСТУ ISO 14031:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови
 • ДСТУ ISO/TS 14033:2016 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади
 • ДСТУ ISO 14045:2016 Екологічне управління. Оцінювання екологічної ефективності продуктивних систем. Кількісна екологічна інформація. Принципи, вимоги та настанови
 • ДСТУ ISO/TR 14047:2016 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Приклади застосування ISO 14044 до ситуацій оцінювання життєвого циклу
 • ДСТУ ISO/TR 14049:2016 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Ілюстративні приклади застосування ISO 14044 задля визначення цілі, сфери застосування та інвентаризаційного аналізування
 • ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів
 • ДСТУ ISO 14051:2015 Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних з матеріальними потокамиЗагальні принципи та структура
 • ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Екологічне управління. Враховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції
 • ДСТУ ISO 14063 Екологічне управління. Обмінювання екологічною інформацією. Настанови та приклади
 • ДСТУ-Н 4340:2004 Настанови щодо внесення екологічних вимог до стандартів на продукцію. Загальні положення
 • ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію.