У ДП НДІ «Система» знають, як вирішити проблему метрологічної надійності

ДП НДІ «Система»

Науковці ДП НДІ «Система» пропонують заходи, які, на їхню думку, дозволять вирішити проблему підтвердження метрологічної надійності та вірогідності результатів вимірювання, в тому числі автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Зокрема, треба:

 • провести метрологічним службам Мінпаливенерго України спільно з ДП НДІ „Система” аналіз стану метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та АСКОЕ згідно з рекомендаціями РМУ 013-2004, які розробив інститут, по технічній, нормативній, методичній та організаційно-правовій базі;
 • розробити галузеву програму метрологічного забезпечення контролю та обліку паливно-енергетичних ресурсів, де передбачити поточні та перспективні плани проведення робіт з державної метрологічної атестації ЗВТ і систем контролю, обліку паливно-енергетичних ресурсів.
 • розробити та впровадити методики виконання вимірювань (МВВ) з використанням систем комерційного обліку енергоносіїв.
 • розробити і впровадити процедури метрологічного забезпечення обчислювальних каналів систем комерційного обліку енергоресурсів.

«На різних об’єктах розпочато первинні роботи з метрологічного забезпечення обчислювальних компонентів систем. Результати проведених робіт показують наявність певних проблем, які полягають у невідповідності вимог з метрологічного забезпечення, що ставляться до технічних ЗВТ, програмним засобам, які є основою обчислювальних компонентів. Програмна документація, звичайно, не містить вимог до норм точності обчислювальних компонентів, а обмежується тільки зазначенням точності обчислень, тобто точності представлення числа, яким визначається результат, - пояснює начальник науково-дослідного відділу ДП НДІ «СИСТЕМА» Олександр Кричевець. Ця проблема підсилюється тим, що, по-перше, отримання результатів вимірювання технологічних параметрів має переважно обчислювальний характер. По-друге, наявність неатестованих обчислювальних компонентів і каналів породжує неповноту оцінки метрологічних властивостей систем в цілому, а звідси - недостовірність результатів вимірювання, що реалізуються системами».

 • провести актуалізацію нормативної документації з метрологічного забезпечення ЗВТ і систем контролю та обліку паливно-енергетичних ресурсів галузевого призначення з врахуванням вимог і рекомендацій чинної нормативної документації Державної метрологічної системи. Зокрема, розробити комплекс методичних документів - організувати виробництва приладів обліку енергоресурсів.
 • провести загальну оцінку перспективних витрат на проведення робіт з метрологічного забезпечення ЗВТ і АСКОЕ на базі галузевих кошторисів (прейскурантів) цін проведення метрологічних робіт;
 • організувати цільове навчання представників метрологічних служб підприємств і організацій, що розробляють, впроваджують та експлуатують АСКОЕ, на базі ДП „УкрНДНЦ” та Львівського філії ДП „УкрНДНЦ”.

Своє чергою, науковці ДП НДІ «Система» готові проводити:

 • координацію робіт з проведення в Україні єдиної науково-технічної, інвестиційної політики в сфері розробки, впровадження і метрологічного забезпечення (метрологічної експертизи, державної метрологічної атестації, повірки, тощо) АСКОЕ, які входять до ОРЕ (оптовий ринок електричної енергії України);
 • метрологічну експертизу проектної та технічної документації по створенню АСКОЕ;
 • державну метрологічну атестацію АСКОЕ ОРЕ України в робочих умовах експлуатації.
 • державну атестацію МВВ з використанням АСКОЕ.