Проекти НД

У прикріплених файлах (*pdf):

  1. Національний стандарт України ДСТУ ISO 14034:201_ (ISO 14034:2016, IDT) «Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПУЕ)» (проект, перша редакція);
  2. Національний стандарт України ДСТУ EN ISO 8098:201_ (EN ISO 8098:2014, IDT) «Велосипеди. Вимоги щодо безпечності двоколісних велосипедів для дітей молодшого віку» (проект, перша редакція);
  3. Національний стандарт України ДСТУ EN ISO 4210-6:201_ (EN ISO 4210-6:2015, IDT) «Велосипеди. Вимоги щодо безпечності двоколісних велосипедів» Частина 6. Методи випробування рами та вилки» (проект, перша редакція);
  4. Національний стандарт України ДСТУ EN ISO 4210-7:201_ (EN ISO 4210-7:2014, IDT) «Велосипеди. Вимоги щодо безпечності двоколісних велосипедів» Частина 7. Методи випробування коліс та ободів» (проект, перша редакція);
  5. Національний стандарт України ДСТУ EN ISO 4210-8:201_ (EN ISO 4210-8:2014, IDT) «Велосипеди. Вимоги щодо безпечності двоколісних велосипедів» Частина 8. Методи випробування педалей та системи приводу» (проект, перша редакція);
  6. Національний стандарт України ДСТУ EN ISO 4210-9:201_ (EN ISO 4210-9:2014, IDT) «Велосипеди. Вимоги щодо безпечності двоколісних велосипедів» Частина 9. Методи випробування сідел та сідлотримача» (проект, перша редакція);
  7. Національний стандарт України ДСТУ EN 13617-1:201 «Станції паливозаправні» (проект, перша редакція)  Частина 1. Вимоги безпечності до конструкції та експлуатаційних характеристик дозувальних насосів, паливороздавальних пристроїв і дистанційних насосних агрегаті;
  8. Національний стандарт України ДСТУ ISO /TS 9002:201 «Системи управління якістю. Настанови щодо застосування» ISO 9001:2015;
  9. Національний стандарт України ДСТУ EN ISO 11205:201 «Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Технічний метод визначання рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та інших зазначених позиціях за інтенсивністю звуку».