Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи»

Місце проведення: м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»;
 • Агенція з акредитації вищих навчальних закладів Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина);
 • Технічний університет – Варна (Болгарія);
 • Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща);
 • Академія гірничо-металургійна (Польща).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Тематичні напрямки конференції:

 • Організація та моніторинг якості навчального процесу і підготовки фахівців.
 • Особливості і проблеми підготовки та перепідготовки фахівців.
 • Модернізація системи управління ВНЗ та забезпечення якості освітніх послуг: досвід й інновації.
 • Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».
 • Забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя (life-long learning).
 • Ступенева система підготовки фахівців та проблеми інтеграції національних систем у світовий простір.
 • Міжнародна система акредитації вищих навчальних закладів: досвід та проблеми.
 • Розроблення, впровадження та поліпшення систем управління (відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001): теорія, практика, проблеми.
 • Інформатизація та комп’ютеризація управління якістю в освіті та промисловості.
 • Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті та промисловості.
 • Сучасні підходи в оцінюванні й забезпеченні якості продукції, послуг та персоналу.
 • Проблеми вдосконалення національної системи технічного регулювання.
 • Стандартизація, оцінювання відповідності та акредитація в освіті й промисловості.
 • Безпека продукції (процесів, послуг) для життя, здоров’я та майна громадян, охорона довкілля та безпека народногосподарських об’єктів.
 • Поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збирання, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створення нормативної бази ресурсозберігальних технологій.
Приєднані файлиРозмір
PDF icon Інформаційний лист151.56 KB