Протидія корупції

Важливим напрямком в діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» є запобігання проявам корупції. Принципи прозорості, публічності, ефективності в роботі підприємства є одними з головних напрямків боротьби з корупцією та попередження корупційних проявів.

Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів, процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції підприємства. Антикорупційна програма ДП НДІ «Система» затверджена наказом директора, знаходиться у відкритому доступі для працівників підприємства та інших осіб шляхом публікації її тексту на офіційному веб-сайті підприємства.

У ДП НДІ «Система» функції уповноваженої особи з антикорупційної діяльності здійснює фахівець 1 категорії з питань запобігання та виявлення корупції, який самостійно та спільно з іншими посадовими особами реалізує заходи, визначені антикорупційною програмою.

Перелік основних актів антикорупційного законодавства:

  • Закон України від 14.10.2014 № 1700 «Про запобігання корупції»;
  • Закон України від 14.10.2014 № 1698 «Про Національне антикорупційне бюро України»;
  • Закон України від 14.10.2014 № 1699 «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;
  • Постанова КМУ від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики України (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки».

Кодекси:

  • Кримінальний кодекс України;
  • Кодекс України про адміністративні правопорушення;
  • Кодекс законів про працю України.

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

БАБ'ЯК Богдан
Тел. (032) 239-92-00