Звіт ПК 93/1 за 2016 рік

Звіт про діяльність підкомітету ПК 93/1
технічного комітету стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів
» (ТК 93)
за  2016 рік

 1. Позначення підкомітету: ПК 93/1
 2. назва підкомітету: «Системи управління якістю»
 3. номер, дата, наказ щодо створення ТК 93: 29 березня 2004 р., наказ Держспоживстандарту від 29.03.04 № 54
 4. Голова ПК 93/1, заступник голови ТК 93: Паракуда Василь Васильович, директор ДП НДІ «Система», к.т.н., доцент, тел.: (032) 239-92-00, e-mail: parakuda@dndi-systema.lviv.ua
 5. Заступник голови ПК 93/1: Сухенко Анатолій Сергійович, начальник відділу,  тел./факс: (032) 239-92-30, e-mail: asu@dndi-systema.lviv.ua
 6. Відповідальний секретар ПК 93/1: Єршова Ірина Іванівна, провідний науковий співробітник, к.т.н., тел.: (032) 239-92-30, e-mail: tk93@dndi-systema.lviv.ua
 7. Організація, що здійснює функції секретаріату ПК 93/1:

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)

Адреса: 79008, м.Львів, вул.Кривоноса, 6

тел.:   (032) 239-92-00, (032) 239-92-30

факс: (032) 274-21-49, (032) 239-92-30

E-mail: office@dndi-systema.lviv.ua

 1. Сфера діяльності: Якість, керування якістю і забезпечування якості (коди за ДК 004: 03.120.01, 03.120.10)
 2. Участь у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації:

Р-член ISO/ТС 176, Р-член у підкомітетах ISO/TC 176/SC 1, ISO/TC 176/SC 2, ISO/TC 176/SC 3

Результати роботи:

- голосування за проектами стандартів:

 • ISO DTS 9002 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 (Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001);
 • ISO/DIS 10007 Quality management systems – Guidelines for configuration management (Системи управління якістю. Настанови щодо управління конфігурацією);
 • ISO/CD 9004 Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach (Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю);
 • ISO/CD 10005 Quality management systems – Guidelines for quality plans (Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості);
 • ISO/CD 10006 Quality management systems — Guidelines for quality management in projects (Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах);
 • ISO/FDIS 10007 Quality management systems – Guidelines for configuration management (Системи управління якістю. Настанови щодо управління конфігурацією).

- внутрішнє голосування по комітету (CIB) ISO/TC 176 щодо:

 • ISO 10013 Guidelines for quality management system documentation (Настанови з розроблення документації системи управління якістю);
 • ISO 10014:2006 Quality management - Guidelines for realizing financial and economic benefits (Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг);
 • ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000).

- голосування за іншими пропозиціями ISO/TC 176 (всього 3).

 1. Кількість колективних і індивідуальних членів ПК 93/1: 22 організації – колективні члени та 3 індивідуальні члени.
 2. Засідання ПК 93/1: не проводились.
 3. Погоджувальні наради:

Дистанційне голосування членів ПК 93/1 щодо:

– перевірки національних стандартів у сфері якості;

– схвалення проекту національного стандарту ДСТУ ISO 15378:201_ «Первинне паковання на лікарські засоби. Окремі вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 з урахуванням належної виробничої практики (GMP)» (ISO 15378:2015, IDT).

 1. Співпраця та взаємодія з іншими ТК України: за звітний період не було робіт з іншими технічними комітетами.
 2. Інші дані щодо діяльності:
  1. розроблено проект національного стандарту ДСТУ ISO 15378:201_ «Первинне паковання на лікарські засоби. Окремі вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 з урахуванням належної виробничої практики (GMP)» (ISO 15378:2015, IDT);
  2. переглянуто національні стандарти на системи управління якістю та надано пропозиції щодо скасування 3 стандартів, підтвердження актуальності 12 стандартів та  перегляду 2 стандартів.
 3. Рекомендації щодо вдосконалення діяльності та наявні проблеми:

Необхідно вирішити питання щодо створення нового ТК «Системи управління якістю» :

 • сфера діяльності: Стандартизація систем управління якістю;
 • код та назва об’єкта стандартизації за ДК 004: 03.120.01 Якість взагалі; 03.120.10 Управління якістю та забезпечення якості (у частині стандартів, які відповідають стандартам, розробленим ISO/ТС 176).

Для якісної підготовки національних стандартів фінансування робіт бажано розпочинати не пізніше другого кварталу.

 

Голова ПК 93/1

заст. голови ТК 93                                                                          В.Паракуда

Відповідальний секретар ПК 93/1                                                  І.Єршова