Про нас

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система») заснований у 1968 р. Інститут є державним науковим метрологічним центром, що входить у державну метрологічну службу Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

ДП НДІ «Система» має статус національного метрологічного інституту (НМІ) і є підписантом Угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування і результатів вимірювання, що виконують в НМІ, — Угоди CIPM MRA.

Наукова діяльність інституту ведеться у наступних напрямах:

 • Метрологія систем;
 • Акустичні вимірювання;
 • Системи управління якістю і екологічного управління;
 • Сертифікація продукції, послуг, систем якості;
 • Оцінка відповідності;
 • Технічний захист інформації;
 • Стандартизація.

ДП НДІ «Система»: 

 • виконує фундаментальні і прикладні наукові дослідження в області акустичних, ультразвукових і гідроакустичних вимірювань, пов'язаних із створенням, удосконаленням, зберіганням і використанням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірів;
 • координує і здійснює науково-методичний супровід робіт по забезпеченню єдності вимірювань в області акустичних вимірювань;
 • здійснює координацію науково-метрологічної діяльності, пов'язаної з метрологічним забезпеченням вимірювальних систем та систем керування;
 • виконує функції секретаріату національного технічного комітету із стандартизації у сфері менеджменту якості;
 • бере участь в розробці проектів технічних регламентів інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології і метрологічної діяльності;
 • виконує роботи з оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів у разі призначенні його органом  з оцінки відповідності;
 • виконує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, пов'язані із створенням, зберіганням, забезпеченням функціонування і удосконалення національних еталонів України;
 • проводить повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які знаходяться в експлуатації, по відповідних видах і підвидах вимірів із застосуванням національних еталонів, за умови уповноваження на проведення повірки відповідних засобів;
 • проводить калібрування засобів вимірювань, які використовують в сфері і поза сферою законодавчо регульованої метрології;
 • здійснює співпрацю з міжнародними організаціями по метрології.

Інститут — як національний метрологічний центр має сертифікат довіри на Систему управління якістю в міжнародній організації КООМЕТ, акредитований на право проведення робіт з державних приймальних випробувань та повірки вимірювальних та керуючих систем.

ДП НДІ «Система» веде підкомітет ПК-93/1 національного технічного комітету стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпекою харчових продуктів» (ТК-93) і активно співпрацює з міжнародним технічним комітететом ISO/TC-176.

Технічним комітетом з акредитації України ДП НДІ «Система» доручено вести підкомітет ПКА-08 «Управління системами якості, навколишнім середовищем та персоналом. Послуги».

Одним з важливих науково-практичних напрямків діяльності інституту є проведення досліджень і надання послуг у галузі оцінки відповідності. Зокрема, в інституті працює науково-методичний центр сертифікації готельних послуг. Науковцями інституту розроблені методичні засади сертифікації послуг з короткотермінового розміщення (проживання), у тому числі послуг готелів, мотелів, турбаз, пансіонатів, санаторіїв будинків та баз відпочинку, індивідуальних засобів розміщення. Розроблено перші національні стандарти в сфері туристичних послуг. Інститут веде навчання, перепідготовку кадрів та надає консультації з сертифікації готельних послуг для фахівців всієї України. Науково-методичний центр організовує і проводить семінари для керівників готельних підприємств з підвищення якості готельних послуг та впровадження систем управління якістю, семінари для аудиторів з сертифікації готельних послуг системи УкрСЕПРО.