Cертифікація, оцінка відповідності

Cертифікація, оцінка відповідності

Перелік внутрішніх нормативних та організаційно-методичних документів органу сертифiкацiї

Позначення

Назва документа

НЯ-2017

Настанова з якостi

ПЛ4.1-01-2016

Положення про орган сертифiкацiї продукції та послуг ДП НДІ «Система»

ПЛ4.2-01-2016

Положення про Раду органу сертифікації

П4.5-01-2014

Процедура. “Забезпечення конфіденційності”

П4.6-04-2018

Процедура. "Виявлення та реєстрація невідповідностей і потреби у коригувальних діях з боку організації у випадках невідповідних посилань на сертифікаційні документи чи неналежне використання інформації про наявність сертифікаційних документів" (переглянути)

П6.2-01-2015

Процедура. "Наймання та підготовка персоналу"

П6.2-02-2018

Процедура. "Оцінювання, реєстрування та відстеження компетентності субпідрядників"

П7.4-01-2014

Процедура. "Відбір зразків продукції для проведення випробувань"

П7.4-02-2017

Процедура. "Відбір зразків та ідентифікація колісних транспортних засобів, їх складових та приладдя для проведення випробувань"

П 7.4-03-2015

Процедура. "Відбір зразків та ідентифікація засобів вимірювальної техніки для проведення випробувань"

П7.4.-06-2016

Процедура. "Функціонування процесу індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, їх частин та обладнання"

П7.7-01-2017

Процедура. "Ведення реєстру"

П7.12-01-2014

Процедура. "Управління протоколами"

П7.12-02-2014

Процедура. "Зберігання протоколів"

П7.13-01-2017

Процедура. "Розгляд скарг та апеляцій" (переглянути)

П8.2-01-2014

Процедура. "Управління документацією"

П8.4-01-2017

Процедура. "Проведення робіт з аналізування з боку керівництва"

П8.8-01-2014

Процедура. "Проведення внутрішніх аудитів"

П8.9-01-2014

Процедура. "Усунення невідповідностей і забезпечення результативності коригувальних і запобіжних дій"

ПР7.4-01-2018

Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок

ПР7.4-02-2017

Порядок проведення робіт з оцінки відповідності (сертифікації) колісних транспортних засобів, їх складових та приладдя

ПР7.4-03-2018

Порядок проведення робіт з оцінювання відповідності послуг вимогам Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

ПР7.4-04-2015

Порядок проведення робіт з сертифікації іграшок

ПР7.4-05-2015

Порядок проведення робіт з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки та Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів

ПР7.4-06-2018

Порядок проведення робіт з індивідуального затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

ПР7.4-07-2018

Порядок сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів та їх складових

ПР7.4-08-2016

Порядок проведення робіт з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам нормативних документів

ПР7.4-09-2016

Порядок проведення робіт з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки

ПЕ4.2-01

Склад Ради органу сертифікації продукції та послуг ДП НДІ "Система"

ПЕ4.5-01

Перелік працівників, ознайомлених з необхідністю дотримання конфіденційності інформації

ПЕ4.6-01

Перелік прав та обов'язків клієнтів органу сертифікації (переглянути)

ПЕ5.1-01

Перелік фахівців ДП НДІ «Система», які можуть залучатися до виконання робіт з оцінки відповідності ЗВТ та сертифікації

ПЕ6.2-01

Перелік аудиторів органу сертифікації продукції та послуг ДП НДI "Система"

ПЕ6.2-02

Персонал органу сертифікації продукції та послуг ДП НДІ "Система”

ПЕ 6.2-03

Перелік субпідрядників органу сертифікації продукції та послуг ДП НДI "Система"

 

Цілі у сфері якості

 

Політика керівництва органу сертифікації продукції та послуг ДП НДІ "Система" у сфері якості

 

Політикою орану сертифікації продукції та послуг ДП НДІ «Система» щодо ризиків стосовно своєї неупередженості

 

Декларація керівництва ДП НДІ "Система" щодо зобов’язання не компрометувати неупередженість сертифікаційної діяльності Органу сертифікації продукції та послуг ДП НДІ "Система"

 

Декларація керівництва органу сертифікації ДП НДІ "Система" щодо забезпечення неупередженості у провадженні сертифікаційної діяльності

 

Декларацією щодо забезпечення конфіденційності інформації, отриманої в результаті проведення робіт з сертифікації

 

Зобов’язання персоналу, який бере участь у роботах з оцінювання та сертифікації продукції та послуг, що виконує Оран сертифікації продукції та послуг ДП НДІ "Система" для недопущення або мінімізації ризиків стосовно своєї неупередженості

 

Законодавство

 • Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
 • Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»;
 • Закон України «Про стандартизацію»;
 • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
 • Закон України «Про захист прав споживачів»;
 • Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 • Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
 • Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 446 від 14.05.08р. «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 436 від 21.05.12р. «Про затвердження Переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України»;
 • Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні (Наказ Держспоживстандарту України від 01.02.05р. за № 28);
 • ISO/IEC 17065 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги»;
 • ДСТУ 3411 «Державна система сертифікації. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі»;
 • ДСТУ 3413 «Державна система сертифікації. Порядок проведення сертифікації продукції»;
 • ДСТУ 3957 «Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції».